NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Điều phối viên sản xuất video và phát sóng bài và tiện ích sản xuất (Charlotte)

Mở công việc: Điều phối viên sản xuất video và phát thanh bài (Charlotte)


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Bank of America
Vị trí: món ăn bơm xen NC US
Vị trí này sẽ tham gia bộ phận Sáng tạo & Sản xuất trong nhóm Video và Phát sóng. Đội ngũ nhân viên nội bộ tìm kiếm một bài viết lành nghề

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)