NHỊP:
Trang chủ » việc làm » GIÁO SƯ HIST TRỢ - SẢN XUẤT CINema / VIDEO

Mở công việc: GIÁO SƯ HIST TRỢ - SẢN XUẤT CINema / VIDEO


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Ithaca College
Vị trí: Ithaca NY US
Trong lĩnh vực sản xuất phương tiện truyền thông hoặc bằng Thạc sĩ cộng với kinh nghiệm chuyên môn quan trọng trong sản xuất phim / video là bắt buộc.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)