Trang chủ » việc làm » Video biên soạn

Mở công việc: Trình chỉnh sửa video


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Keller Williams
Địa Chỉ: Austin TX US
Hiểu biết về web và phát video tiêu chuẩn. Kiến thức về Adobe Creative Suite được mong đợi, tập trung vào After Effects, Premiere Pro, Illustrator và,

Thêm >>


Cảnh báo cho tôi
Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)
KHÔNG theo liên kết này hoặc bạn sẽ bị cấm từ trang web!