Trang chủ » việc làm » Thiết kế đồ họa Thực tập-Mùa xuân 2020

Cơ hội việc làm: Thiết kế đồ họa Thực tập-Mùa xuân 2020


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: JPaulJones, LP
Vị trí: Austin TX US
Thành thạo Photoshop, Illustrator, Lightroom. Hoàn thành thiết kế đồ họa và công việc sản xuất khi cần thiết. Chỉnh sửa và cắt video cho truyền thông xã hội và người gây ảnh hưởng

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)