NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Trợ lý thiết kế & sáng tạo

Mở công việc: Trợ lý thiết kế & sáng tạo


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Đường kinh tuyến, LLC
Vị trí: Đá cuội CO US
Kiến thức nâng cao về các ứng dụng phần mềm thiết kế đồ họa hiện tại (và có liên quan) bao gồm InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat *.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)