NHỊP:
Trang chủ » Lưu trữ thẻ: tân trang xe tải

Tag Archives: tân trang xe tải

Tưởng tượng Truyền thông Cập nhật Công nghệ Xe tải Lõi cho NEP Bỉ

Nâng cấp xe tải lớn chỉ với năm tuần trên đường MUNICH, 5 tháng 11 2019 - Imagine Communications đã cung cấp công nghệ cốt lõi để làm mới chính một chiếc xe tải phát sóng bên ngoài cho NEP Bỉ. Cùng với việc cung cấp các giải pháp tiên tiến và được chứng minh trong tương lai, một phần quan trọng của thách thức là thời gian rất chặt chẽ được phân bổ để hoàn thành việc tân trang. Hãy tưởng tượng Truyền thông ...

Đọc thêm "