Trang chủ » việc làm » Biên tập video phát sóng, NYC Media

Mở công việc: Trình biên tập video phát sóng, NYC Media


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Thành phố New York SỞ INFO TECH & VIỄN THÔNG
Vị trí: Manhattan NY US
Trải nghiệm với Photoshop và After Effects là một lợi thế; Trình chỉnh sửa video phát cho NYC Media sẽ có các trách nhiệm sau:

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)