NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Kỹ sư giải pháp nhân viên - Sản xuất âm thanh trực tiếp

Cơ hội việc làm: Kỹ sư giải pháp nhân viên - Sản xuất âm thanh trực tiếp


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Dolby Laboratories, Inc.
Vị trí: San Francisco CA US
Có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất nhạc sống để phát sóng, hoặc các sản phẩm trực tiếp phi thể thao khác. Cung cấp hỗ trợ cho việc phát sóng và sản xuất bên ngoài

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)