NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Nhà sản xuất video - Nhà sản xuất phát sóng

Mở công việc: Nhà sản xuất video - Nhà sản xuất phát sóng


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Đại học Utah Valley
Vị trí: Orem UT US
Kỹ năng tổ chức sản xuất video. Kiến thức về giao thức và kỹ thuật sản xuất phát sóng trực tiếp. Ngoài nhiệm vụ sản xuất trực tiếp, điều này

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)