Trang chủ » việc làm » Quay phim / Nhà sản xuất sáng tạo

Mở công việc: Người quay phim / Nhà sản xuất sáng tạo


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: StudioX Media
Địa Chỉ: Las Vegas NV US
Kỹ năng sản xuất video là phải. StudioX bao gồm tất cả các chi phí sản xuất của bạn và có một phòng thu video đầy đủ và các tài nguyên để sử dụng. Bạn đang ở Las Vegas?

Thêm >>


Cảnh báo cho tôi
Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)
KHÔNG theo liên kết này hoặc bạn sẽ bị cấm từ trang web!