NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Kỹ sư ghi âm

Giảng viên: Kỹ sư ghi âm


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: MediaInVision PLC
Vị trí: Los Angeles CA US
Làm việc với người lập lịch và giám đốc để duy trì lịch trình sản xuất được thiết lập. Xác minh rằng tất cả các hướng dẫn sản xuất đặc biệt đã được tuân thủ trước khi đến

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)