Trang chủ » việc làm » Kỹ sư phát sóng video / AV Tech

Cơ hội việc làm: Kỹ sư phát sóng video / AV Tech


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Liên hợp quốc
Vị trí: Newyork NY US
Nhấn mạnh vào sản xuất Video. Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc sản xuất A / V. Bao gồm camera PTZ, bộ giải mã / giải mã video dựa trên IP

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)