Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Phương tiện truyền thông Alpha
Vị trí: Portland OR US
Báo cáo với Kỹ sư trưởng, Kỹ sư phát sóng sẽ hỗ trợ bảo trì thiết bị, bảo trì các hệ thống và công nghệ phát sóng, xây dựng ra

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)