Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Sinclair Broadcast Group
Vị trí: Fort Lauderdale FL US
Vị trí này sẽ cung cấp hỗ trợ Kỹ thuật cho tất cả các nguồn cấp dữ liệu sản xuất trong và ngoài nước, hỗ trợ sản xuất Studio, sửa chữa và cài đặt phát sóng và Âm

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)