NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Lat. Inc.
Vị trí: Nhà máy Windsor MD US
Cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm cài đặt và duy trì video, âm thanh và các thiết bị khác liên quan đến phát sóng truyền hình.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)