NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: TEGNA
Vị trí: Toledo OH US
WTOL 11, công ty liên kết CBS thuộc sở hữu của TEGNA tại Toledo, OH, tìm kiếm một Kỹ sư phát sóng bán thời gian. Vị trí này đang tích cực tham gia vào một số khía cạnh của sản xuất trực tiếp

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)