Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Cox Media Group
Vị trí: món ăn bơm xen NC US
Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong kỹ thuật phát sóng ưa thích. Bên trong xưởng, kỹ sư này sẽ tham gia vào các hoạt động bảo trì bình thường mà

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)