NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Broadcast Engineer

Mở việc làm: kỹ sư phát thanh truyền hình


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: TRẮNG
Vị trí: Norfolk VA US
Kỹ sư phát sóng phải có khả năng phân tích các báo cáo, dữ liệu, bảng tính phức tạp, hiểu và tạo báo cáo kỹ thuật.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)