Trang chủ » việc làm » KỸ SƯ CÔNG NGHIỆP

Cơ hội việc làm: KỸ SƯ CÔNG NGHIỆP


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Hoa anh thảo
Vị trí: Hội đồng cờ IA US
Cập nhật và duy trì các tiêu chuẩn EASE và máy chủ video. Giữ kiểm đếm các thay đổi phương pháp làm giảm chi phí sản xuất và phấn đấu cho mục tiêu ngân sách.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)