NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Quay phim / Giám đốc nhiếp ảnh

Mở công việc: Quay phim / Giám đốc nhiếp ảnh


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Sản xuất kim cương
Vị trí: món ăn bơm xen NC US
Chịu trách nhiệm bảo trì, xây dựng, tổ chức tất cả hàng tồn kho video. Trong vai trò này, bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với Giám đốc sản xuất của chúng tôi để đưa ra một bản vá

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)