Trang chủ » việc làm » VIDEO CHUYÊN NGHIỆP SẢN XUẤT

Mở công việc: CHUYÊN SẢN XUẤT VIDEO


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Los Angeles Phòng nhân sự quận
Vị trí: Los Angeles CA US
Viết, sản xuất và chỉ đạo sản xuất video: Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất video chuyên ngành liên quan đến: Văn phòng điều hành của Ban kiểm soát.

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)