Trang chủ » việc làm » Chuyên gia sản xuất video

Mở việc làm: Chuyên gia sản xuất video


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Boston College
Vị trí: Bài năm mươi hai lá MA US
Vị trí này thể hiện khả năng thực tế và sáng tạo trong sản xuất phương tiện kỹ thuật số và tương tự, chẳng hạn như chỉnh sửa video và âm thanh kỹ thuật số, truyền phát video, trực tuyến

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)