Trang chủ » việc làm » Chuyên gia sản xuất phát sóng

Mở công việc: Chuyên gia sản xuất phát sóng


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Đại học bang Arkansas
Vị trí: Jonesboro AR US
Chuyên gia sản xuất phát sóng chịu trách nhiệm vận hành thiết bị ghi âm cho các sản phẩm phòng thu, chỉnh sửa và sao chép các bản ghi âm thanh và video,

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)