NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Chuyên gia sản xuất nghe nhìn

Khai mạc: Chuyên gia sản xuất nghe nhìn


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
Vị trí: Atlanta GA US
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đang tìm kiếm Chuyên gia sản xuất nghe nhìn (Nhà sản xuất), các nhiệm vụ bao gồm tiền sản xuất, sản xuất và hậu kỳ

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)