NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Chuyên gia sản xuất đa phương tiện (Audio / Video)

Mở công việc: Chuyên gia sản xuất đa phương tiện (Audio / Video)


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Các cơ quan và tổ chức độc lập khác của Hoa Kỳ
Vị trí: Washington DC US
Phải làm quen với các hệ thống kịch bản và chỉnh sửa video tiêu chuẩn ngành truyền thông quốc tế để chỉnh sửa video các gói TV nhỏ, lưu trữ nội dung và TV TV

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)