Trang chủ » việc làm » Người lập kế hoạch nhập cảnh / Nhà thiết kế đô thị

Cơ hội việc làm: Người lập kế hoạch nhập cảnh / Nhà thiết kế đô thị


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Cộng sự Halff
Vị trí: Houston TX US
Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và sản xuất tài liệu; Thành thạo các chương trình máy tính (GIS, Adobe Creative Suite [InDesign, Photoshop, Illustrator], và

nhiều hơn >>


Cảnh báo cho tôi

Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)