NHỊP:
Trang chủ » việc làm » Tiện ích sản xuất và biên tập video và phát sóng (Charlotte)

Mở công việc: Trình biên tập và phát sóng video và tiện ích sản xuất (Charlotte)


Cảnh báo cho tôi

Chức vụ: {job_title}
Công ty: Bank of America
Địa Chỉ: món ăn bơm xen NC US
Chỉnh sửa video bằng phần mềm chỉnh sửa Premier cho sản xuất video dựa trên Charlotte. Họ sẽ chịu trách nhiệm làm việc và hợp tác với Charlotte

Thêm >>


Cảnh báo cho tôi
Các bài viết mới nhất của Broadcast Beat Magazine (xem tất cả)
KHÔNG theo liên kết này hoặc bạn sẽ bị cấm từ trang web!